Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Gaston Medical

Gaston Medical is een ICT bedrijf, werkzaam in de zorg en ontwikkelt en levert actieve medische beslissingsondersteunende systemen. In de rol van ondersteunende ICT-partner richt Gaston Medical zich op organisaties in de gezondheidszorg.

Voor onze dienstverlening en producten hanteert Gaston Medical een informatiebeveiligingsbeleid om de gegevens van onze klanten, partners en betrokkenen te beschermen. Naast de informatiebeveiliging wordt ook extra aandacht gegeven aan de privacy en worden alleen persoonlijke gegevens verwerkt indien deze nodig zijn om u van dienst te zijn of onze dienstverlening te verbeteren.

Websitebezoek

De website van Gaston Medical heeft een informatief karakter en wordt ingezet voor de ondersteuning van onze dienstverlening. Het actief analyseren van uw websitegebruik is bij ons niet aan de orde. Er zijn twee situaties waarbij cookies worden gebruikt, 1) voor functioneel gebruik van de website t.b.v. onze dienstverlening en 2) voor eigen analysedoeleinden t.b.v. websiteverbeteringen. Voor de website-analyse wordt op een geanonimiseerde wijze gebruik gemaakt van Google Analytics. De website www.gastonmedical.nl bevat verwijzingen naar Social Media, echter deze worden niet gebruikt voor het vastleggen van uw websitegebruik in relatie tot Gaston Medical.

Lees hieronder meer over cookies:

Cookie Geplaatst door Duur Doel
Google Analytics Google Analytics 2 jaar eigen analysedoeleinden t.b.v. websiteverbeteringen
Taalkeuze Gaston Medical 1 jaar vastleggen taalkeuze

Cookies van derden

Sommige onderdelen op onze website, zoals teksten, documenten, plaatjes of filmpjes, kunnen van derde partijen zijn. Ondanks onze zorg, hebben wij niet altijd inzicht in cookies die op deze manier op onze website worden gebruikt. Mocht u deze tegenkomen, neem dan contact met ons op via info@gastonmedical.nl. U kunt de cookies van derde partijen ook uitschakelen via de instellingen in uw browser.

Contact met Gaston Medical

In contact komen met Gaston Medical kan via ons algemeen telefoonnummer 040 -851 52 60 of via ons online contactformulier. De online gegevens zijn beperkt tot gegevens welke wij nodig hebben om met u in contact te komen en uiteraard ten behoeve van de informatie van uw vraag. Tenzij nodig om u van dienst te zijn, worden deze contactgegevens maximaal 18 maanden bewaard. Het contactformulier kan worden gebruikt voor algemene verzoeken en meldingen. Specifiek gericht contact, wordt hieronder beschreven.

ServiceDesk

Voor de klanten en gebruikers van de Gaston-applicatie heeft Gaston Medical een ServiceDesk beschikbaar. Gebruikers van de Gaston-applicatie kunnen middels een aparte portal gerichte vragen stellen m.b.t het gebruik of de werking. De ServiceDesk wordt met een online ticketsysteem ondersteund en uitgevoerd door partnerbedrijf Invent Groep. Ticketgegevens beperken zicht tot :

 • Datum, tijd en urgentie
 • medewerkercontactinformatie
 • beschrijving van het probleem
 • bevindingen en tussentijdse correspondentie

ServiceDesk support tickets worden 18 maanden in bewaring gehouden.

Contact omtrent uw privacy

Conform Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679/EC (AVG), heeft Gaston Medical een
functionaris gegevensbescherming aangesteld. Vragen m.b.t informatiebeveiliging en privacy kunt u stellen via emailadres: FG@gastonmedical.nl.

Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om direct contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor meer informatie omtrent privacy: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Uw rechten
Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679/EC (AVG) maakt het mogelijk dat u als individu meer controle heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor heeft de AVG een aantal rechten voor u bepaald.

 • Recht op inzage
  U heeft het recht om uw gegevens in te zien.
 • Recht op correctie
  U heeft het recht uw gegevens aan te passen en aan te vullen. Dit recht heeft slechts betrekking op ‘feiten’,
  gegevens zoals naam en geboortedatum waarover in het algemeen geen verschil van mening kan bestaan
 • Recht op verwijdering en ‘vergeten te worden’
  U heeft het recht om uw gegevens te laten verwijderen en om op die manier vergeten te worden
 • Recht van beperking
  U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens op te schorten, bijvoorbeeld als u van mening bent dat uw gegevens niet correct of onvolledig zijn;
 • Recht van bezwaar
  U heeft het recht bezwaar aan te tekenen tegen bepaalde vormen van gebruik van uw gegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat uw gegevens niet correct of onvolledig zijn
 • Recht van overdracht:
  U heeft het recht om uw gegevens over te kunnen dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Wijzigingen

Gaston Medical behoudt zich het recht voor om op elk moment de privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.