Veelgestelde vragen

Intelligente beslissingsondersteuningssystemen zoals Gaston zorgen voor betrouwbare, real time informatievoorziening. Gaston helpt zorgverleners het juiste beleid toe te passen voor elke individuele patiënt. En dat is steeds meer een noodzaak.

De zorgketen wordt immers steeds complexer. Er is steeds meer mogelijk, waardoor het aantal goed te behandelen ziekten, complicaties en aandoeningen elk jaar toeneemt. Tegelijkertijd wordt de ziekenhuispopulatie steeds ouder. En aandoeningen van patiënten van 65 jaar en ouder zijn over het algemeen complexer dan die van jongere patiënten.

Het verlenen van de juiste zorg wordt daardoor wel een steeds grotere puzzel: onderdelen van de zorg wordt aangeboden op verschillende plekken door verschillende instellingen, afdelingen, disciplines en medewerkers. Zowel de coördinatie van deze complexe zorg als ook het delen van alle informatie die nodig is voor het bepalen van het juiste beleid wordt steeds ingewikkelder. Er is weliswaar veel kennis en patiëntinformatie voorhanden, maar het correct verwerken van al deze informatie en het verkrijgen van een betrouwbaar stand van zaken voor elke patiënt wordt een vrijwel onmogelijke opgave. Gaston zorgt dat iedereen op tijd de juiste informatie beschikbaar heeft.

Iedereen die een schakel is in het zorgproces, kan Gaston inzetten op zijn eigen manier. Dat maakt het geschikte software voor medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, praktijkondersteuners, apothekers, laboranten én managers.

Gaston kan ingezet worden voor:

 • medicatiebewaking
 • medicatiebeoordeling
 • opsporen van risicofactoren tijdens een ziekenhuisopname
 • prescriptie in de eerste lijn
 • managementrapportages
 • dataverzameling voor evaluaties en wetenschappelijk onderzoek

 • In de eerste plaats is Gaston te koppelen aan vrijwel alle zorginformatiesystemen waarmee u werkt. Dus ook het uwe.
 • Ten tweede is Gaston een direct inzetbaar systeem, volledig gevuld met alle mogelijke landelijke richtlijnen.
 • Ten derde is Gaston aan te vullen met uw eigen clinical rules en werkprocessen. U kunt zelf het systeem uitbreiden en bijhouden. Bijvoorbeeld met eenvoudige ‘if-then regels’ maar ook met zeer complexe stroomdiagrammen met beslissingen, observaties en acties.

De belangrijkste voorwaarde is natuurlijk de aanwezigheid van juiste infrastructuur (servers, computers en andere hardware). Vaak is dit al aanwezig.

De ander voorwaarde voor succesvolle invoering van Gaston is acceptatie van uw medewerkers. Het is daarvoor belangrijk dat deze al vroeg bij de implementatie van Gaston worden betrokken. Daarnaast is het voor een succesvolle invoering essentieel dat een vaste contactpersoon die ook inhoudelijk kennis heeft in uw organisatie voor een aantal uren wordt vrijgemaakt voor de implementatie.

Ja. Gaston biedt de mogelijkheid voor het uitdraaien van rapportages en dataverzameling voor wetenschappelijk onderzoek en evaluaties.

De basis van Gaston wordt gevormd door twee modulen. In de Richtlijn Module staan de richtlijnen die voor uw specialisme gelden. U kunt deze ook zelf invoeren en bewerken.
Vervolgens vertaalt de Beslis Module (Decision Support Module) de ingevoerde richtlijnen in door de computer uit te voeren stappen.

De Beslis Module van Gaston communiceert met andere patiëntinformatiesystemen, zoals:

 • het huisartsinformatiesysteem (HIS)
 • het apothekersinformatiesysteem (AIS)
 • het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS)
 • het klinisch chemisch lab
 • het anesthesietoestel
 • de patiëntenmonitor
 • het elektronische systeem van de stadsapotheek
 • het elektronische systeem van het streeklaboratorium

De Beslis Module maakt gebruik van de ICT-standaarden. Denk aan protocollen zoals HL7, ODBC/JDBC, XML en COBRA. Het kan daardoor met elk systeem communiceren dat deze standaarden ondersteunt.

Met de editor van de Richtlijn Module kunt u vrij eenvoudig uw eigen clinical rules invoeren. De editor werkt intuïtief met een drag-and-drop interface. De ervaring leert dat zorgverleners na een korte training er zelf mee kunnen werken. Ook zien we dat zij graag richtlijnen van andere zorgverleners hergebruiken. Deze zijn immers te downloaden. U kunt deze richtlijnen gewoon aanpassen aan uw eigen, lokale werkwijze. De Beslis Module (DCS) zorgt ervoor dat uw ingevoerde richtlijnen ook daadwerkelijk worden toegepast.

De Beslis Module van Gaston moet door een IT-er eenmalig aan de aanwezige informatiesystemen worden gekoppeld. Soms moeten hiervoor nog een of meer koppelingen worden ontwikkeld binnen het informatiesysteem. Gaston is in principe altijd koppelbaar.

De editor van de Richtlijn Module kan eenvoudig, na een korte training door de eindgebruiker worden gebruikt. De Afhandel Module wijst zich vanzelf.

Als Gaston is ingericht, zorgt de Beslis Module ervoor dat de gebruiker wordt gewaarschuwd als zich een situatie voordoet die in de Richtlijn Module is beschreven. De Richtlijn Module vermeldt hoe die waarschuwing moet worden gegeven. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld:

 • in de vorm van een protocol
 • door het tonen van informatie van een bepaald ziektebeeld
 • door het verschijnen van een pop-up
 • door het versturen van een e-mail of sms
 • door het maken van een geprint overzicht.

Wat Gaston uniek maakt is de Richtlijn Module. Daarmee kunt u zelf uw richtlijnen invoeren en delen met andere Gastongebruikers. Dit kan onafhankelijk van het gebruikte EPD. Daarnaast is Gaston in staat te leren van eerdere beslissingen en beschikt het over geavanceerde redeneermethoden.

Door dit ‘lerende’ vermogen kan het aantal meldingen ten opzichte van een klassiek medicatiebewakingssysteem fors gereduceerd worden. Zo bespaart Gaston u dagelijks honderden algemene en herhaalde meldingen en veel ergernis. Hierdoor wordt ‘signaalmoeheid’ van uw zorgverleners en medewerkers voorkomen. Gaston verhoogt zo de veiligheid voor de patiënt.

Clinical Decision Support Systemen (CDSS) kunt u onderverdelen in een basis CDSS en een geavanceerde CDSS. Een geavanceerd CDSS, zoals Gaston, kan het aantal irrelevante waarschuwingen met meer dan 95% reduceren.

Basis CDSS
Ondersteunt de volgende controlemechanismen:

 • Medicijnen-interacties
 • Allergieën
 • Doseringscontrole
 • (Pseudo)Dubbelmedicatie

Geavanceerde CDSS (Gaston)
Ondersteunt de volgende controlemechanismen:

 • Medicijnen-interacties
 • Allergieën
 • Dubbelmedicatie: begeleiding naar de beste farmacotherapie
 • Patiëntkenmerken, zoals leeftijd en geslacht
 • Laboratoriumwaarden
 • Optimale behandeling conform de eigen richtlijnen.

Een geavanceerd CDSS is dynamisch. Er vindt continue controle plaats op basis van real time informatie. Als een parameter verandert kan dit de farmacotherapie of behandeling beïnvloeden. Het systeem maakt daar direct melding van, bijvoorbeeld als een nierfunctie verandert of als er bijwerkingen optreden.

Daarnaast biedt Gaston veel meer mogelijkheden tot interactie tussen patiënt en zorgverlener, Maar ook tussen zorgverleners onderling. Zo kan het op een gepast moment vragenlijsten genereren of reminders versturen. Klopt de indicatie van het geneesmiddel nog wel? Of had de patiënt al lang moeten stoppen met een medicijn? Zijn alle laboratoriumcontroles uitgevoerd, et cetera. Dit zijn onderdelen die op dit moment niet worden uitgevoerd in de standaard praktijk van een zorgverlener (ziekenhuis of huisarts) of bij een apotheek.

Geïnteresseerd?

Wij geven u graag een demo.

Dr. Ir. Paul de Clercq

Gaston Medical
+31 (0)40 851 52 60
info@gastonmedical.nl