Eindhovense corona-uitvinding gaat internationaal

Als een patiënt wordt opgenomen in het Catharina ziekenhuis moet zo snel mogelijk worden vastgesteld of de patiënt COVID-19 heeft of niet. Naast een PCR sneltest gebruikt het Catharina ziekenhuis hiervoor de zogenaamde CoLab-score. De CoLab-score wordt berekend op grond van de veranderingen die het coronavirus veroorzaakt in het bloed.

De CoLab-score is een uitvinding van ir. Ruben Deneer, PhD van de TU Eindhoven en dr. Arjen-Kars Boer, klinisch chemicus van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Samen met het bedrijf Gaston Medical werd het product “Gaston scholar” ontwikkeld om de invoering van de CoLab-score in andere ziekenhuizen te vergemakkelijken.

Gaston scholar is door de Europese Unie geselecteerd voor een COVID-X subsidie. Met deze subsidie wordt Gaston scholar klaargemaakt voor de Nederlandse en daarna Europese markt. Daarnaast wordt de gevoeligheid van de CoLab-score om COVID-19 op te sporen met dit product nog verder verbeterd.

Wetenswaardigheden COVID-X

  • Het COVID-X programma heeft als doel om COVID-19 te verslaan met data oplossingen.
  • COVID-X wordt gefinancierd door de Europese Unie binnen het Horizon 2020 programma.
  • Er werden 112 subsidie aanvragen ingediend bij COVID-X. Slechts 15 werden gehonoreerd, waarvan slechts 1 in Nederland.
  • Het COVID-X programma streeft ernaar om data oplossingen in 9 maanden klaar te maken voor de Europese markt.
  • De subsidie bestaat uit 100.000 euro voor Gaston Medical en 50.000 euro voor het Catharina ziekenhuis.
  • Website: https://www.covid-x.euWetenswaardigheden Gaston scholar

  • Acroniem voor: “Self-Calibration of HOspital data for Learning Algorithms and clinical Rules”
  • Verbetert de CoLab-score door automatisch de prevalentie van COVID-19 in het algoritme aan te passen.
  • Vergemakkelijkt de invoering van de CoLab-score in andere ziekenhuizen door vereiste kalibraties automatisch uit te voeren.
  • Is 100% een GASTON product dat volledig aansluit op andere Gaston producten voor apotheek en algemeen klinisch laboratorium.

Benieuwd naar Gaston Medical?

Vraag een gratis demo aan.

Dr. Ir. Paul de Clercq

Gaston Medical
+31 (0)40 851 52 60
info@gastonmedical.nl