Gaston Lab®

Sneller gericht advies voor de patiënt

Gaston Lab is medische bewakingssoftware voor het klinisch chemisch laboratorium. Het houdt rekening met het medische verleden van een patiënt en koppelt deze kennis automatisch aan een reeks van protocollen en factoren. Het maakt direct melding bij potentieel gevaarlijke situaties. Zo helpt Gaston labprofessionals snel te adviseren over de zorg voor individuele patiënten.

Meer controle in uw laboratorium

Gaston Lab maakt uw werk makkelijker. Het controleert voortdurend de werkzaamheden in uw laboratorium. U kunt het gebruiken voor semi-geautomatiseerde consultverlening, validatie van nieuwe methoden, contextafhankelijke referentiewaarden en retrospectieve dataontsluiting.

Meer weten?
Vraag een demo aan.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Waarom u van Gaston Lab gaat houden:

Forse reductie van het aantal handmatige gegenereerde consulten

Voor een adequate interpretatie van bijvoorbeeld de concentratie methylmalonzuur en homocysteïne hebt u naast uw labora- toriumuitslagen, de patiëntleeftijd en de nierfunctie bijvoorbeeld ook informatie nodig over vitaminesuppletie en de medische vraagstelling achter het laboratoriumonderzoek. Gaston Lab gebruikt deze informatie bij het samenstellen van een geautomati- seerde interpretatie. Slechts in een enkel geval is handmatige aanpassing dan nog nodig.

Analyse voor contextafhankelijke referentie- of afkapwaarden van de ARR

Volgens geldende richtlijnen zou aldosteron en renine alleen geanalyseerd moeten worden wanneer alle interfererende medicatie van tevoren is gestaakt. In de praktijk blijkt echter dat in meer dan de helft van de gevallen wel RAAS-modulerende medicijnen gebruikt zijn. Er is bovendien grote heterogeniteit in aantal en type. Naast medicatiegebruik spelen bijvoorbeeld ook bloeddruk en elektrolytenbalans mee. Gaston Lab verzorgt automatisch de uitgebreide interpretatie van de aldosteron-renine-ratio (ARR).

Sneller screenen dan een clinicus

Gaston Lab kan heparine geïnduceerde trombosepenie (HIT) sneller opsporen. Het kan een HIT enkele dagen eerder op het spoor zijn dan een clinicus. Zo kan er tijdig ingegrepen worden als heparine gecontra-indiceerd is.

Modules - Gaston Lab

De Richtlijn Module bevat een editor waarmee u via een drag and drop interface eenvoudig zelf uw richtlijnen kunt invoeren die voor uw specialisme of professie gelden.

De Beslis Module (DCS) zorgt voor de uitvoering van de richtlijnen die zijn ingevoerd met de richtlijneditor. Het laat de computer alle benodigde stappen uitvoeren. Deze DCS communiceert met alle informatiesystemen rond de patiënt, zoals het EPD, het huisartsinformatiesysteem (HIS), het apotheeksysteem (AIS), het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS), het anesthesietoestel of de patiënten monitor, maar ook met het elektronische systeem van de stadsapotheek of het streeklaboratorium (LIS).

Benieuwd naar Gaston Lab?

Vraag een gratis demo aan.

Dr. Ir. Paul de Clercq

Gaston Medical
+31 (0)40 851 52 60
info@gastonmedical.nl

Case - Gaston Lab