‘Voorkomen dat je de arts overstelpt met honderden meldingen’

Voorkomen dat je de arts overstelpt met meldingen!

Geneesmiddelengebruik dat tot onjuiste laboratoriumuitslagen kan leiden, het komt vaker voor dan zorgverleners denken. Beslisondersteuning kan helpen deze ongewenste geneesmiddel-test-interactie (GTI) tijdig te onderkennen. Dr. Jasmijn van Balveren, klinisch chemicus, en haar collega dr. , ziekenhuisapotheker, beiden werkzaam in het  in Harderwijk, werken er al mee.

Het St Jansdal heeft al jaren geleden gekozen voor de software van GastonMedical. Dat is beslisondersteunende software die alle klinisch relevante interactiemeldingen er naadloos uitfiltert, uitstekend triageert én het is breed inzetbaar voor alle zorgverleners die werken met klinische beslisregels. Je kunt bijvoorbeeld zonder al te veel technische kennis je eigen klinische denkproces erin omzetten in eenvoudige flowdiagrammen.’ Uit onderzoek van Helmons bleek dat dit zorgt voor een reductie van 90% van de medicatiemeldingen in de ziekenhuisapotheek en gemiddeld een half uur tijdswinst voor de ziekenhuisapotheker.

Beslisondersteuning voor het lab moet voldoen aan kwaliteitseisen van goede triage en filtering. Van Balveren: ‘Klinisch relevante GTI’s mogen niet over het hoofd worden gezien, want we schaden daarmee de patiënt. Natuurlijk, investeren in beslisondersteuning kost geld, maar ik ben ervan overtuigd dat we de patiëntenzorg hiermee sterk kunnen verbeteren. Wat denk jij Pieter?’ ‘Honderd procent, helemaal mee eens.’

Lees meer in het recente NVKC-artikel