Promotie 7 juli 2023 Arthur Wasylewicz

Pharma

Promotie 7 juli 2023 TU/e Arthur Wasylewicz

Vrijdag 7 juli 2023 verdedigt ziekenhuisapotheker Arthur Wasylewicz zijn proefschrift “Contextualized Clinical Decision Support”, over de inzet van context gestuurde medicatie-interactie meldingen in de ziekenhuisapotheek. Zo blijkt dat deze context gestuurde alerts van Gaston tot 3 maal zoveel zinvolle acties leiden dan de standaard medicatiebewaking en daarmee een boost geven aan het professioneel handelen van de ziekenhuisapotheker. Het aantal alerts wordt met 90% gereduceerd tot alleen die meldingen waarop actie nodig is. Tegen het licht van signaalmoeheid en werkdruk onder apothekers zijn dit zeer waardevolle conclusies om de ziekenhuiszorg in Nederland mee te verbeteren!

Meer lezen kan op:  https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/302861629/20230707_Wasylewicz_hf.pdf